Bokashi

Bokashi

Hos oss hittar du bokashiströ men också bokashihinkar med tappkran.


Bokashi är ett  bra sätt att ta hand om sitt matavfall genom fermentering. Efter fermentering grävs avfallet ner i jorden för att bli näring åt växter  samt förbättra mikrolivet och strukturen i jorden.


Under den årstid du inte kan gräva ner bokashin i jorden går det bra att förvara komposten i behållare  och förvara ute eller inne alternativt starta en jordfabrik inomhus för att få färdig jord tills odlingssäsongen sätter igång.


Vill du läsa  mer om hur bokashi fungerar  kan du klicka på länken.


Info om bokashi


Själv komposterar jag med bokashimetoden och tycker att det fungerar bra. Det är en miljövänlig och snabb metod för att återföra sitt matavfall till naturen.  Bokashimetoden kräver ingent tillstånd från kommunen i Ludvika, däremot vill de att man gör en anmälan vilket är kostnadsfritt. Blankett finns att hämta på Ludvika kommuns hemsida här

Startset Bokashi

Två hinkar med tappkran, 1 kg bokashiströ, bokashimått, lakvattenskål samt ett plastverktyg för att pressa ihop komposten.

840 kr

Bokashiströ

En påse med 1 kg bokashiströ.

85 kr