Personuppgiftsbehandling

Personuppgiftsbehandling


Lilla Wextverk i Norrvik (Lilla Wextverk) behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. Lilla Wextverk är den personuppgiftsansvarige för behandlingen av dina personuppgifter som du härigenom informeras om. Du kan alltid komma i kontakt med Lilla Wextverk genom att kontakta oss.


Lilla Wextverk värnar om din integritet och är noga med att följa den nya dataskyddsförordningen, GDPR, 2016/679/EU, som har till syfte att stärka skyddet för personer vid hantering av personuppgifter inom Europeiska unionen.


Att lämna sina kontaktuppgifter till Lilla Wextverk är frivilligt. Som prenumeranteller kursdeltagare kommer dina personuppgifter (namn och kontaktuppgifter) sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål som nedan anges.


Lilla Wextverk behandlar uppgifter som du själv lämnar till Lilla Wextverk i samband med prenumeration på nyhetsbrev eller vid anmälan till kurs eller workshop.


Den personuppgiftsbehandling som enligt nedan utförs när du anmäler dig till nyhetsbrevet eller kurs/workshop är laglig då den är nödvändig för fullgörandet av tjänsten. Genom att acceptera villkoren samtycker du till behandlingen.


Ändamålen med att registrera och uppdatera uppgifter är att upprätthålla god kund- och registervård, att utföra marknadsförings- och kundanalyser, att möjliggöra riktad marknadsföring till dig som medlem samt för att administrera och skicka ut kundanpassade erbjudanden. Vid all hantering av personuppgifter iakttas hög säkerhet och sekretess.


Du har enligt svensk lag rätt att begära tillgång till dina personuppgifter. Under vissa förutsättningar har du också rätt att begära att personuppgiftsbehandlingen begränsas, att dina personuppgifter raderas och att invända mot behandlingen. Du har också rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. En begäran om något av det nämnda skall skickas till Lilla Wwextverk, e-post info@wextverk.se. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen. Lilla Wextverk önskar dock att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.


Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge du är prenumererar på nyhetsbrevet.


Samtycke till behandling av personuppgifter


Genom att acceptera ovanstående villkor samtycker du till behandlingen av personuppgifter som beskrivs i föregående punkt.


Kontaktuppgifter – Lilla Wextverk


Telefon: 0240-844 44.


E-post: info@wextverk.se