Kurser Vår & sommar 2018

Rum i trädgården - Introduktion

I kursen Rum i Trädgården pratar vi om hur du kan börja skapa mindre rum i trädgården som tillsammans bildar en helhet. Genom föreläsningar, inspirationsbilder och praktiska övningar får du verktyg för att fortsätta skapa dina egna rum på egen hand efter kursen. Läs mer

 

Rum i trädgården - fortsättning

Den här kursen är för dig som redan har gått kursen Rum i trädgård. Den här gången får du praktiskt och med handledning arbeta med de fyra stegen Vision, Funktion, Byggstenar och Planera & Rita.

Läs mer

 

Designa perennrabatter - Introduktion

Den här kursen är en introduktion till hur du designar och komponerar rabatter med perenner. Under fem timmar får du inspirationsföreöläsningar, praktiska övningar och introduktion till tre steg som gör det lättare att välja växter till dina rabatter. Läs mer

 

Designa perennrabatter - fortsättning

Den här kursen är för dig som redan har gått kursen Designa perennrabatter - introduktion. Den här gången får du praktiskt och med handledning arbeta med de tre stegen Vision, Förutsättningar och Växtval. Läs mer

 

Vår och påskfint

Mer info kommer

 

Sommarfint

Mer info kommer

 

Sticklingsföröka dina växter

Mer info kommer

Öppettider: Tisdag-fredag 12-18

Lördag 10-16

Sista torsdagen i månaden 12-19.

© 2017 Lilla Wextverk i Norrvik

e-post: info@wextverk.se

mobil: 0240-844 44