KURSER 2019

Trädgård och inredning i unik och inspirerande miljö i kraftcentral från 1911

Kurser höst och vinter 2018

 

Rum i trädgården - Introduktion

I kursen Rum i Trädgården pratar vi om hur du kan börja skapa mindre rum i trädgården som tillsammans bildar en helhet. Genom föreläsningar, inspirationsbilder och praktiska övningar får du verktyg för att fortsätta skapa dina egna rum på egen hand efter kursen. Läs mer

 

Designa med perenner - Introduktion

Den här kursen är en introduktion till hur du designar och komponerar rabatter med perenner. Under fem timmar får du inspirationsföreöläsningar, praktiska övningar och introduktion till tre steg som gör det lättare att välja växter till dina rabatter. Läs mer

 

Kransbindning inför jul

Du får lära dig hur du binder en fin julkrans till dörren. Tillsammans går vi igenom grunderna i hur du binder och smyckar din krans. Läs mer

© 2018 Lilla Wextverk

e-post: info@wextverk.se

Telefon: 0240-844 44